1995 yılında Ardahan’da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini burada tamamladıktan sonra ortaöğretim ve liseyi İstanbul’da tamamlamıştır. 2015 yılında Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitimine devam etmiştir. Üniversite yıllarında birçok klinikte gönüllü olarak çalışmıştır. Stajını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesindeki klinik bilimler bölümlerinde tamamlamıştır. Akademik düzeyde danışman eşliğinde farklı alanlarda araştırmalar yapıp katkıda bulunduğu Diyarbakır İli Sokak Köpek ve Kedilerinde Cryptosporidium ve Giardia’nın Prevalansı ve Moleküler Karakterizasyonu adlı çalışmayı öğrenci kongresinde sözlü olarak sunmuştur. 2020 yılında mezun olduktan sonra Biome Veteriner Polikliniğinde Veteriner Hekim olarak çalışma hayatına başlamıştır. Mesleki yeniliklere oldukça açık, öğrencilik hayatında merak duyduğu çeşitli kongrelerdeki eğitim çalışmalarını mezuniyetinden sonra da devam ettirmektedir. Nino adında bir muhabbet kuşu bulunmaktadır.